Dostawaka czy wózek rok po roku ?

Polityka prywatności

Regulamin » Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

 Wstęp

 Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.
 

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest 

(dalej zwana „ADO”).

II-Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail sklep@buggypod.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III-Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:

1. zarządzania sklepem -art. 6 ust. 1 lit  f RODO 

2. zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i innych użytkowników – art. 6 ust. 1 lit f RODO

3. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO

4. zawarcia i wykonania umowy  - kiedy coś kupujesz – art. 6 ust. 1 lit b RODO,

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit f RODO,

6. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO 

 IV – Odbiorcy danych
 Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla nas usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi DPD, Poczcie Polskiej S.A.

V – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:

1. zarządzania sklepem - do czasu utraty przydatności tych danych,

2. zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i innych użytkowników –do czasu utraty przydatności tych danych,

3. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,

4. zawarcia i wykonania umowy  - jeżeli coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,

9. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 VI – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

1. dostępu do swoich danych i kopii danych,

2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),

3. prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,

4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,

5. prawo do wniesienia sprzeciwu, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania

możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.

6. Prawo do przenoszenia danych

 
  • Dodaj link do:
  • www.digg.com
  • www.del.icio.us
  • www.wykop.pl
  • www.dodajdo.com
  • www.facebook.com